ביטוח צד ג'

ביטוח רשות שנועד לתת מענה למקרים בהם המבוטח גרם נזק לצד ג' או לרכוש כמו חניה, גדר, קירות, תחנת אוטובוס ועוד.

מאמרים ומידע נוסף בנושא ביטוח צד ג'