הצהרת פרטיות- בסטי פרייס בע"מ [עודכן לאחרונה: 23/4/2023]

זוהי הצהרת הפרטיות של בסטי פרייס בע"מ (להלן: "בסטי"). בסטי מפעילה אתר אינטרנט לחיפוש הצעות ביטוחיות ופיננסיות ממגוון מציעים המוצגים באתר ולהשוואת מחירי מוצרים ו/או שירותים בתחומי הביטוח והפיננסים (ביחד "המוצרים") וקישורים לספקי מוצרים ו/או שירותים בתחומי הביטוח והפיננסים (לרבות סוכנויות ביטוח וחברות ביטוח) המציעים מוצרים ו/או שירותים כאמור ("האתר", "השירותים" ו-"הספקים" או "המוכרים", בהתאמה).

בהצהרת פרטיות זו, נפרט את נהלי איסוף המידע על ידנו, בעת שימוש באתר, לרבות סוגי המידע אשר נאסף, הדרכים בהן נאסף מידע, השימושים שייעשו במידע ואת זכויותיך ביחס למידע. על כן, אנו ממליצים לקרוא בעיון את תנאיה של הצהרת פרטיות זו בטרם השימוש בשירותים ובאתר. 

איסוף המידע ועיבודו נעשים בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "החוק") ולשאר הדינים החלים עלינו ולפי הצהרת פרטיות זו. 

הצהרת פרטיות זו חלה על מידע שמזהה או עשוי לזהות אותך באופן אישי ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש קישור. כל ההגדרות והמונחים בהצהרת הפרטיות יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת. הצהרת פרטיות זו חלה ביחס לכל שימוש באתר ובשירותים. 

כשאתה מוסר לנו מידע, הדבר נעשה מרצונך ולא עקב חובה חוקית, אך ללא מסירת הפרטים, לא תוכל להתקדם ולקבל מידע באתר או להתקשר לאחר מכן עם מי מהספקים בעסקאות נפרדות, מאחר ושירותי האתר מבוססים על המידע שתזין. אם תבחר שלא למסור מידע, עלולה להימנע מאיתנו היכולת לספק לך שירותים מסוימים,  ובסטי עשויה למחוק את רישומך לאתר ו/או למנוע את שימושך בשירותים. הפרטים והנתונים שנמסרו באתר צפויים להישמר, כולם או חלקם, במאגר מידע של בסטי, אצלה או אצל מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי "ענן", בארץ ו/או בחו"ל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרים אלו וישמש את בסטי, בהתאם לדין, לתנאי השימוש ולהצהרת פרטיות זו.

בסטי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות מעת לעת את הצהרת הפרטיות, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של בסטי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד.  במידה ויבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת הצהרת הפרטיות המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכנה לאחרונה". במידה ובסטי תבצע שינויים אשר, לפי שיקול דעתה, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיך, בסטי תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באמצעות האתר. 

סוגי המידע שאנו אוספים:

אנו אוספים ומעבדים בעת השימוש בשירותים, סוגי מידע שונים, לרבות:

 • עם תחילת השימוש באתר, ולאחר שאישרת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות – תמסור לנו את מספר הטלפון ואת כתובת המייל שישמש מזהה שלך לצורך השימוש באתר.
 • מידע הנמסר על ידך במסגרת תהליך חיפוש המוצר הטוב ביותר עבורך – במסגרת תהליך זה תתבקש למסור מידע בהתאם לסוג המוצר המבוקש, אשר עשוי לכלול גם מידע אישי ומזהה. כך למשל במסגרת התהליך לחיפוש ביטוח הרכב הטוב ביותר עבורך תתבקש למסור, בין היתר, מספר רישוי רכב, סוג רכב, שנת ייצור הרכב, מספר טלפון נייד, מאפייני נסיעה שונים, שם, מספר תעודת זהות, מגדר, וותק רישיון נהיגה, תביעות בעבר, גיל, נהגים נוספים ברכב וגיל הנהג הצעיר ביותר ברכב ועוד.  
 • בתהליך חיפוש לביטוח נסיעות לחו"ל תתבקש למסור פרטים אישיים, מועדי שהייה בחו"ל, מצב בריאותי, כבודה, מטרת נסיעה, יעד הנסיעה ועוד. 
 • יצירת קשר– בסטי תהיה רשאית להעביר ביוזמתה את פרטיך לספק או במידה ותבקש כי ספק יצור איתך קשר. לשם כך תידרש לספק לנו את דרכי ההתקשרות עמך לרבות שם וכתובת אלקטרונית וכן כל מידע אשר תבחר מיוזמתך למסור במסגרת אמצעים אלו. 
 • מידע על צדדים שלישיים אשר יימסר על ידך – במסגרת תהליך חיפוש המוצר הטוב ביותר עבורך, תידרש למסור מידע אישי ביחס לצדדים שלישיים הרלוונטיים לאותו מוצר. (כך למשל במסגרת התהליך לחיפוש ביטוח הרכב הטוב ביותר עבורך תתבקש למסור, בין היתר, כמה נהגים נוהגים ברכב, האם הנהג העיקרי הינו נהג או נהגת וגיל הנהג הצעיר ברכב). הנך מתחייב שלא לספק מידע של צד שלישי ללא סמכות ו/או הרשאה ו/או ללא הסכמתו לכך, לתנאי השימוש ולהצהרת פרטיות זו. במידה והשימוש בשירותים נעשה בשם צד שלישי או ישות משפטית, המשתמש מתחייב בזאת כי הינו נציג מורשה של תאגיד ו/או בעל כל האישורים הדרושים והאסמכתאות הנדרשות על מנת לפעול בשם הצד השלישי, וכי הצד השלישי הסכים להיות כפוף לתנאים בהצהרה זו.  
 • מידע על פעילותך באתר שלנו – כתובת IP, מיקום, זמני פעילות באתר, עמודים בהם ביקרת ומידע על המכשיר דרכו נעשה השימוש באתר. 
 • מידע שנאסף בעת השימוש באתר – מידע על ציוד הקצה (למשל, דגם מכשיר טלפון נייד, עוצמת קליטה ומשך הפעילות), גירסת מערכת ההפעלה, כתובת IP, כתובת MAC

הדרכים בהן נאסוף מידע: 

 • כשאתה מוסר לנו מידע באתר, או באמצעות מייל שתשלח אלינו.
 • מידע המשודר באופן אוטומטי כשאתה משתמש באתר. 

שימוש בטכנולוגיות כגון קוקיות (cookies), tags וweb beacons-, וכן SDK, כולל כלי ניטור של צדדים שלישיים. כלים אלה מנטרים את פעילותך באתר ואוספים אוטומטית מידע כמו כתובת IP, זמן ומשך ביקור באתר, גירסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, מיקום גיאוגרפי, סוג המכשיר דפים שנצפו, הקלקות באתר, אנו נשתמש בכלי ניתוח שונים, כגון:

Google Analytics: למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מ – Google Analytics באתר או באפליקציה, מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת: www.google.com/intl/en/policies/privacy . כמו כן, מומלץ לעיין באפשרויות ה- opt-out הנוכחיות של Google Analytics בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/  

Facebook Analytic & Remarketing: אנו נשתמש בקוקיות ורכיב SDK מטעם Facebook לצורכי ניתוח שימוש בשירותים וכן לצורכי פרסום מותאם אישית (רימרקטינג). הצהרת הפרטיות של Facebook זמינה בכתובת: https://www.facebook.com/about/privacy/update והצהרת הפרטיות בקשר לקוקיות זמינה בכתובת:www.facebook.com/policies/cookies

כמו כן, תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות קוקיות (למעט מידע שנאסף לצרכי אבטחת מידע או מידע חיוני לתפעול האתר) על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך.  ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים: Google Chrome ; FireFox ; Internet Explorer  Safari ; Edge ; Opera ; www.allaboutcookies.org. אם תחסום או תמחק קוקיות, ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים ו/או חוויית השימוש שלך בשירותים עשויה להיות מוגבלת. 

 • שים לב, מידע אודותייך יועבר לספקים לצורך יצירת קשר עמך למתן הצעות לרכישת המוצרים לגביהם התעניינת באתר.
 • הצהרת פרטיות זו אינה מחליפה תנאים, תנאי שימוש או מדיניות פרטיות של כל אתר, יישומון או עמוד אחר העשוי להיות מקושר או זמין דרך האתר ובכלל זה אתרים של הספקים  (להלן "אתרים מקושרים"). אם תבחר לגלוש או להשתמש באתרים חיצוניים, דרך האתר ו/או בעקבות לחיצה על קישור מהם או עקב הפניה מהאתר או בירור שערכת באתר, אזי השימוש באתרים המקושרים יהיה כפוף גם לתנאיהם הפרטניים, נוסף על תנאי הצהרה זו, ומומלץ על כן לעיין בהם בנפרד. שימוש באתרים המקושרים ו/או גלישה בהם ו/או מסירת פרטים דרכם, הינה באחריותך בלבד ובהתאם לתנאי השימוש, תקנון, ומדיניות הפרטיות של אותם אתרים, בנפרד ובאופן בלתי תלוי ממסמך זה. יובהר כי בחירה להתקדם ברכישת מוצר מספק באמצעות האתר, כפופה למדיניות הפרטיות של הספק אשר אוסף את המידע עליך  ולא להצהרה פרטיות זו.

השימושים במידע:

המידע שנאסף ישמש אותנו בעיקר לצורך אספקת השירותים שלנו, ציות להוראות הדין והגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו. 

שימוש נוסף שנעשה במידע יהיה לפי כל דין, למשל: 

 • יצירת קשר.
 • שיפור חווית השימוש באתר. 

 • פרסום מדוייק יותר לגולשים.

 • ניהול, בקרה ושיפור השירותים באתר.
 • התאמת השירותים שלנו אלייך. 
 • טיפול בתלונות, הקלטת שיחות ומתן שירות לקוחות, לרבות עריכת סקרים. 
 • טיפול בבקשות לעיון במידע ותיקונו. 
 • קיום נהלים ומדיניות שחלים עלינו. 
 • איתור ומניעה של הונאות, שימוש לרעה או פעולות לא חוקיות אחרות.
 • לחסימת גישה לגולש שלדעת בסטי עושה שימוש לרעה באתר, כגון היקף חיפוש בלתי סביר או בקשות רבות להצעות שונות ממספר טלפון אחד. 
 • אבטחת מידע. 
 • הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, כולל התגוננות מתביעות. 
 • הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים. 
 • אנונימיזציה ופסאודונימיזציה – לצורך שיפור השירותים שלנו, אבטחת מידע וביצוע עיבודים מתקדמים סטטיסטים עבור מחקרי שוק וסקרים של בסטי. יתכן שנעביר דוחות סטטיסטים לצדדים שלישיים לשימושים שונים, אך זאת לאחר שנקטנו אמצעים שיקשו לזהותך במאמץ סביר (כמו למשל העברת מידע אגרגטיבי, על קבוצת לקוחות). 
 • העשרת תוכן האתר שלנו באמצעות קוקיות ואיסוף מידע אוטומטי באתר.  
 • פרסומות (כולל פרסומות מותאמות אישית)- אלא אם סירבת לכך, המידע ישמש אותנו ו/או מי מטעמנו גם למשלוח פרסומות ודיוורים מותאמים אישית, באמצעות דואר אלקטרוני, שיחת טלפון, הודעת SMS, רשתות חברתיות ועוד. 

תוכל לבקש להימחק מרשימת הדיוור המותאם אישית במשלוח פנייה בכתב לכתובת הדוא"ל [email protected]. 

תוכל לבקש להימחק מרשימת התפוצה למשלוח פרסומות אחרות שנשלחו אלייך בדוא"ל, בהודעת SMS ובוואטסאפ באמצעות פנייה בכתב לכתובת הדוא"ל [email protected]. או בדרך הכתובה בפרסומת עצמה. בפנייה זו עלייך לציין את הפרטים הרלוונטיים. 

נוכל להמשיך ולשלוח לך הודעות שהדין לא מחייב את הסרתן או שהדין מתיר או מחייב לשלוח אותן. 

לעיתים תוכל לבקש מאיתנו למחוק מידע נוסף, אם הוא איננו דרוש לנו לתפעול השוטף, לציות להוראות הדין, להתגוננות מתביעות משפטיות או לאינטרסים לגיטימיים אחרים שלנו, בכפוף להוראות הדין. 

העברת מידע לצד שלישי: 

מידע אודותייך יועבר לצדדים שלישיים, וזאת לשם אספקת השירותים, מימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, על פי הצהרת פרטיות זו או על פי הרשאתך. 

בראש ובראשונה מידע אודותייך יועבר לספקים (כהגדרתם לעיל) על מנת שתקבל הצעות לגבי מוצרים אליהם נחשפת או בהם התעניינת באתר, לצורך המשך הטיפול בהצעת המוצר בו התעניינת באתר והשלמת עסקת רכישת המוצר שבו התעניינת באתר. מסירת המידע לספקים יכולה להיות ביוזמת בסטי או לבקשתך.

בנוסף, למשל, נעביר מידע לספקים שלנו או לקבלני משנה שלנו אשר מספקים עבורנו שירותים (כגון ספקי אחסון, שרתים, שירות לקוחות, פונקציונליות פיתוח, שיפור, שירות ותמיכה וכו' ושירותים שונים במיקור חוץ).

אנו עשויים לשתף את המידע אודותיך עם חברות קשורות שלנו, למטרות השימוש המוצהרות בהצהרה זו ובהתאם לדין, לשם אספקת השירותים, לרבות ניהול סיכונים שלנו ושל החברות הקשורות. 

אנו רשאים לשתף את המידע אשר נאסף ממך ו/או ביחס אלייך על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין בסטי ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו בסטי תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של בסטי.

אנו רשאים להעביר מידע לצד שלישי בכל מקרה בו תהיה בסטי בדעה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לבסטי ו/או מי מטעמה, ו/או לרכושו ו/או גופו של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתנו הבלעדי.

בכפוף להוראות הדין, בסטי רשאית להעביר את כל המידע אודותיך שנצבר אצלה לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים על ידי הצד השלישי. כל זאת בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על בסטי. 

לידיעתך, כאשר אנו משתפים את המידע שלך עם צד שלישי בהסכמתך ו/או לבקשתך ו/או על מנת לספק לך שירותים שביקשת, המידע האמור יהא כפוף לנהלי ומדיניות הפרטיות של הצד השלישי ובסטי אינה אחראית לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים. כאשר המידע שלך מועבר לספקים, ובחרת לרכוש מוצרים מהספקים, יחולו ביחסים שלך עם הספקים התנאים ומדיניות הפרטיות של כל ספק.

בסטי עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי הצהרה זו. מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך באופן אישי וישמש, בין היתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את השירותים והתכנים המוצעים על ידינו. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותנו להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך באופן ישיר.

אבטחת מידע והצפנה:

אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו, בהתאם להוראות הדין שחלות עלינו. אנו משתמשים, בין היתר, במנגנוני הצפנה והגנות אחרות לשמירה על סודיות, פרטיות ומניעת חדירה לא מורשית למידע, ובוחנים מנגנונים אלה מעת לעת. עם זאת, עדיין קיימת סכנת חדירה או כי מידע יגיע לצדדים שלישיים. לא נהיה אחראים לנזק שנגרם עקב חדירה או העברה לצדדים שלישיים כאמור, כל עוד אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע סבירים.  

אתה אחראי לשימוש בפרטים המזהים אותך אישית, אף אם הדבר נעשה שלא בהסכמתך. האחריות לנקוט אמצעי אבטחת מידע חלה גם עלייך, למשל:

 • אל תמסור פרטי הזדהות לאחר (למשל בדואר אלקטרוני), לצורך הגנה מפני הונאות מקוונות ("פישינג"). 
 • וודא כי פרטי הקשר שמסרת לנו (לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני) נכונים.   
 • השתמש באמצעים נגד וירוסים, חדירה למחשבים וכדומה בציוד הקצה שלך שממנו אתה גולש לאתר.  
 • דאג לעדכון תוכנות, הורדות מאתרים רשמיים, הצפנה, הימנעות משימוש במחשבים פומביים או ברשתות WIFI ציבוריות, אי שיתוף מידע רגיש ברשתות חברתיות.  
 • התאם את אופן הפנייה אלינו לתוכן שלה. למשל, אם אינך משתמש במנגנוני הצפנה וחתימה אלקטרונית ומאובטחת, כדאי שתפנה אלינו שלא באמצעות דואר אלקטרוני אם מדובר בעניין רגיש ביחס אלייך. 

אם אתה חושש שמא מידע אודותייך הגיע לצד שלישי לא מורשה, פנה לשירות הלקוחות שלנו מיד.  

זכויות המשתמש:

תוכל לעיין במידע אודותייך (כהגדרתו בסעיף 7 לחוק) שמצוי אצלנו באמצעות פנייה בכתב לדוא"ל [email protected]. אם מצאת כי המידע איננו נכון ו/או אינו מעודכן, תוכל לבקש את תיקונו או מחיקתו. 

מידע הדרוש לבסטי לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות שביצעת בקשר עם השירותים או לצורך המשך אספקת השירותים בעתיד- יוסיף להישמר אצלנו על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך בדיוור ישיר. מוסכם ומובהר כי ככל שלא תבקש מאיתנו למחוק את המידע הנאסף, אנו נשמור את המידע הנאסף בכפוף להוראות הדין. כמו כן, כמפורט בהצהרת פרטיות זו ובתנאי השימוש, לצורך מתן השירותים, בסטי משתפת מידע עם צדדים שלישיים, על כן, הנך מודע ומאשר בזאת כי, אף במידה ותבקש מאיתנו לעדכן או למחוק את המידע לגביך, לא נוכל לעדכן או למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים אליהם נרשמת ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים בהתאם לתנאים שלהם. 

הדין החל  :

על הצהרת פרטיות זו יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בקשר עימה מוקנית לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו. 

יצירת קשר:

בכל שאלה ניתן לפנות לבסטי, כדלקמן:

בסטי פרייס בע"מ

כתובת דוא"ל: [email protected].