תת ביטוח

(כמו: ביטוח חסר) - מצב בו כלי רכב מבוטח בפחות מערכו המלא, כלומר, שסכום הביטוח בפוליסה הינו נמוך מהערך האמיתי של הרכב.