תוספת שווי רכב (חדש תמורת ישן)

סעיף זה מאפשר למבוטח שרכבו החדש הושבת או נגנב לקבל בהתאם לתנאי הפוליסה תגמולים, שלעתים יגיעו עד לגובה מחיר רכישת רכב חדש מאותו יצרן ושל אותו הדגם
במקרים בהם הרכב חווה נזק בשיעור עצום, עד לרמה של טוטאל לוס, תהיה אחראית חברת הביטוח על הענקת פיצוי כספי בשיעור נכבד, לעיתים אפילו עד מחיר המחירון של הרכב הקודם. כיסוי זה, כמעט תמיד, כתוצאה מנזק, המביא לירידת הרכב מהכביש.