שמאי רכב

השמאי הוא הגורם המקצועי שתפקידו לבדוק ולהעריך את הנזקים שנגרמו, את עלות התיקון ואת שווי הרכב לאחר תיקון הנזק, על מנת להחליט האם על חברת הביטוח לשלם למבוטח, ואם כן, מה צריך להיות סכום הפיצוי.