שיפוי

סכום הכסף שיקבל המבוטח מחברת הביטוח בשל תביעתו את הביטוח במקרה של נזק או גניבה, וזאת בהתאם לגובה הנזק ולמה שנקבע מראש בחוזה הביטוח.