פרנצ'י

(גם: פרנצ'יזה) – סף הפיצוי הכספי שממנו והלאה יקבל המבוטח פיצוי. למשל, אם נקבע בפוליסת הביטוח שעבור נזק מסוים יקבל המבוטח פיצוי על נזק של 1000 ₪ ומעלה, וערך הנזק בפועל הוא 990 ₪, לא יקבל המבוטח פיצוי כספי כלל. אך אם ערך הנזק בפועל הוא 1010 ₪, יקבל המבוטח את מלוא הסכום.