עבר ביטוחי

ההיסטוריה הביטוחית של הנהג. על מבוטח להציג לחברת הביטוח מסמך עם העבר הביטוחי שלו, המראה האם היה לו ביטוח רכב על שמו ב-3 השנים האחרונות והאם היה מעורב בתביעות ביטוח בשנים הללו. לרוב, ביטוח רכב עבור נהג ללא עבר ביטוחי או עם עבר ביטוחי שאינו "נקי", עשוי להיות יקר יותר.