נזק תאונתי

נזק שנגרם לרכב המבוטח כתוצאה מתאונה או מסיכונים המוגדרים בפוליסה, כמו מכת ברק, שריפה או רעידת אדמה.