נזק חלקי

נזק שנגרם לרכוש ואינו מהווה אובדן מוחלט, אלא עדיין ניתן לתקן ולהשתמש ברכוש שניזוק.