אקטואריה

חישוב עלויות סיכונים עתידיים. אקטואריה משמשת לקביעת תעריפים.