איגוד אבנר

איגוד לביטוח נפגעי רכב. התאגיד הוקם על ידי חברות הביטוח בישראל יחד עם המפקח על הביטוח.