שיעבוד פוליסה

במקרה בו רכש המבוטח את הרכב במימון מלא או חלקי, לרוב יהיה עליו לשעבד את פוליסת הביטוח לבנק או לגוף המלווה, כדי להבטיח שזה יקבל בחזרה את כספו, גם במקרה בו הרכב ניזוק או נגנב.