שיבוב

תביעת שיבוב מאפשרת לחברת הביטוח לתבוע את צד ג' כדי שזה ישלם פיצוי על נזק שגרם למבוטח שלה. לרוב, תשלם חברת הביטוח למבוטח שלה על הנזק שנגרם לו על ידי צד שלישי, ולאחר מכן תגיש תביעת שיבוב נגד אותו צד שלישי וחברת הביטוח שלו, על מנת לקבל מהם את הסכום ששילמה למבוטח שלה.

מאמרים נוספים בנושא