פרורטה

ביטול ביטוח הרכב על ידי חברת הביטוח טרם תום תקופת הביטוח. במקרה זה, על החברה לשלוח למבוטח הודעה כ-21 יום לפני הביטול ולהחזיר לו את הכסף היחסי שמגיע לו.