פרוסקלה

ביטול ביטוח הרכב על ידי המבוטח טרם תום תקופת הביטוח. במקרה זה, על המבוטח לשלוח בקשה זו בכתב מראש וייתכן שחברת הביטוח תיקח לעצמה אחוזים מדמי הביטוח או שהמבוטח לא יהיה זכאי להחזר כספי כלל.