ערך רכב

שוויו המוערך של הרכב, לפיו נקבעים סכומי פיצוי בסעיפים שונים בפוליסת הביטוח.