ערך כינון

הסכום שנדרש לצורך שיחלוף, החלפת מוצר ישן בחדש. הסכום הנדרש להשבת מצבו של הרכוש הניזוק לקדמותו (למשל, החלפת חלפים ברכב).