מוטב

האדם שזכאי לקבל את כספי הביטוח מחברת הביטוח, על פי מה שנקבע בפוליסת הביטוח.