כיסוי

היקף ההגנה שנותנת חברת הביטוח למבוטח. כלומר, אילו מקרים כלולים בביטוח ויוכלו לזכות את המבוטח בפיצוי כספי או בשירות מצידה של חברת הביטוח.