כינון

לאחר התשלום של התביעה, על מנת להימנע מביטוח חסר במקרה של תביעה נוספת – תמורת פרמיה נוספת, צריך להשיב לקדמותם את סכומי הביטוח בסעיפים אשר הופעלו בפוליסה. הפרמיה הזו מחושבת על פי הסכום של הנזק.