ירידת ערך

ירידת ערך הינה סכום הפיצוי שהמבטח חב למבוטח במידה שרכבו ניזוק ותוקן וערכו ירד בהתאם להערכת שמאי.
לעיתים גם אחרי תיקון מלא של הנזקים לאחר התאונה, הרכב לא חוזר לשווי הקודם שלו. במצבים כאלו ירידת הערך של הרכב נחשבת חלק מנזק התאונה וחברת הביטוח צריכה לפצות את בעל הרכב עליה באופן מלא.
לדוגמא: כאשר המבוטח ירצה למכור את רכבו ערך הרכב יהיה נמוך לאחר תאונה, כדי שהמבוטח לא יפסיד מהפגיעה
חברת הביטוח תשפה אותו מראש עבור נזק זה.