חיסוי

(כמו "כיסוי") – היקף ההגנה שניתנת למבוטח על ידי חברת הביטוח.