חוק פיצוי לנפגעי תאונות דרכים

חוק משנת 1975, הקובע כי כל נהג הנוהג ברכב מנועי וגורם לאדם אחר נזק גופני, חייב הנהג לפצות את הנפגע על הנזקים הגופניים שנגרמו לו בתאונת הדרכים שבה היה מעורב. חובת הפיצוי חלה על הנוהג ברכב הפוגע או על מי שהתיר לו את השימוש ברכב. הנפגע בתאונה זכאי לפיצוי, למעט מקרים בהם גרם לתאונה בכוונה, נהג ברכב ללא רשות או ללא רישיון ומקרים נוספים המוגדרים בחוק.