חובת הגילוי בעניין מהותי

חובתו של המבוטח לענות תשובות נכונות על השאלות שנשאל בהצעת הביטוח, שעל בסיסן נוסחה פוליסת הביטוח עבורו. חובה זו נוגעת לכל הפרטים לגבי הנהג, עברו ומעורבותו בתאונות ובתביעות קודמות, מספר הנהגים הצפויים לנהוג ברכב והפרטים הנוגעים לרכב המבוטח ועוד. מבוטח שימלא פרטים שקריים או לא מלאים עלול להביא לביטול ביטוח הרכב או להקטנת הפיצוי לו יהיה זכאי במקרה של תביעה.