התיישנות

תקופת ההתיישנות היא התקופה המקסימלית האפשרית שנקבעה בחוק או בפוליסת הביטוח לתביעת פיצויים מחברת הביטוח לאחר שנגרם נזק לרכב.