השבה לקדמות

השבה לקדמות או "קימום", נוגעת למצב בו קיבל המבוטח כסף מחברת הביטוח בעקבות תביעתו על נזק מסוים, וכעת עליו להשיב לקדמותם את סכומי הביטוח עבור הכיסויים שהופעלו, על מנת שלא להיגרר למצב של ביטוח חסר במקרה של תביעה נוספת.