הפחתת סיכון

מקרה בו דמי הביטוח נקבעו בהתאם לנסיבות מסוימות שמעלות את סיכון המבטח (למשל, נהג צעיר, אזור מגורים שנחשב למוכה גניבות רכב ועוד), ולאחר קביעת הסיכון השתנו הנסיבות וחדלו מלהתקיים, כך שפחת הסיכון. במקרה כזה זכאי המבוטח להפחתת דמי הביטוח בהתאם להפחתת הסיכון.