הבדל בין טוטלוס לאובדן להלכה

טוטלאוס
אובדן מוחלט - אם העלות הכוללת של השבת הרכב לקדמותו עולה על 55% ממחיר המחירון של הרכב לפני התאונה הוא מוגדר כטוטאל-לוס ודינו ירידה מהכביש.


אובדן להלכה

רכב יוגדר כאובדן להלכה במידה והנזק בו מוערך בלפחות 40-50% מערך הרכב לפני התאונה, אך פחות מ-60%. במקרים של אובדן להלכה חברות הביטוח מציעות בדרך כלל לבעל הרכב למכור אותו ולקבל פיצוי מלא עבור הנזק
בניגוד לטוטאל-לוס ששם הרכב נחשב ללא בטיחותי ולכן יורד מהכביש, במקרים של אובדן להלכה השיקול הוא בעיקר כלכלי, ולכן כן קיימת אפשרות לתקן את הרכב ולהחזירו לכביש במקרים מסוימים, אם כי לרוב היא לא משתלמת.