דוח תביעות

דוח התביעות נמסר למבוטח אחת לשנה או בכל זמן בו הוא דורש אותו. הדוח מציג את תביעות הביטוח שהוגשו על ידי המבוטח בשנים האחרונות, ובמקרה שלא היו כאלה, מאשר הדוח את היעדר התביעות של המבוטח.