ביטוח כפל

מצב בו יש לרכב (או לרכוש אחר) ביטוח ביותר מחברה אחת בו זמנית.