ביטוח יתר

מצב בו סכום הביטוח בפוליסה הינו גבוה יותר מערכו האמיתי של הרכב, מה שמאפשר למבוטח לקבל החזר כספי.