ביטוח חסר

ביטוח חסר או "תת ביטוח" הוא מצב בו כלי רכב מבוטח בפחות מערכו המלא, כלומר, שסכום הביטוח בפוליסה נמוך מהערך האמיתי של הרכב. מקרה זה עלול לקרות כשבעל הרכב מציג לחברת הביטוח אומדן שגוי ומופחת של שווי רכבו, בין אם בטעות וללא ידיעתו ובין אם בכוונה, כדי להשיג מחיר נמוך יותר של פוליסת הביטוח.