אקסגרציה

תשלום חסד או תשלום לפנים משורת הדין. מתייחס למקרים בהם חברת הביטוח משלמת תגמולי ביטוח. הסיבה לתשלום יכולה להיות שיקול הומאני או מסחרי.